Pellet drzewny MERAL "M-2" fi 6mm

Czym jest pellet?
Pellet to nic innego jak granulat z trocin drzew iglastych (rzadziej liściastych), pozbawionych zanieczyszczeń oraz sprasowanych pod ciśnieniem, nie zawierających przy tym substancji toksycznych. Tak uzyskane paliwo ma niską zawartość wilgoci (6-12%), popiołu (ok. 0,7%) i związków szkodliwych dla środowiska oraz wysoką wartość opałową (17-20 MJ/kg). Trociny, ścinki i wióry przez zastosowaną granulację są bardzo kaloryczne, a co najważniejsze ekonomiczne i ekologiczne. Produkowany z nich pellet to małe, pachnące świeżym drewnem granulki.

ZALETY PELETU MERAL M-2:

PAKOWANIE:

TRANSPORT:

UWAGA! Przechowywać w suchych warunkach. Stosować tylko w zatwierdzonych i odpowiednich systemach spalania zgodnie z instrukcją producenta oraz przepisami krajowymi. W myśl ochrony środowiska, opakowania nie należy spalać wraz z pelletem.    

 


PARAMETRY/PORÓWNANIE Z NORMAMI

Kryteria pelletu Pellet "M- 1" Pellet "M-2"
Wartość opałowa ≥ 16,5 MJ/kg (≥ 4,6 kWh/kg ≥ 16,5 MJ/kg (≥ 4,6 kWh/kg
Wilgotność ≤ 10% ≤ 10%
Zawartość popiołu ≤ 1,0% ≤ 1,0%
Długość 3,15 < L ≤ 40 mm 3,15 < L ≤ 40 mm