Zakład granulacji Meral Sp. z o.o.

O Nas

Zakładu Granulacji Biomasy Meral w Grodziu wdrożył nowatorską technologię produkcji biopaliwa z odnawialnych źródeł energii OZE,przy wsparciu środków BGK.

Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w miejscowości Grodzie k. Braniewa, w miejscu dawnego tartaku. Przedsiębiorstwo wykorzystuje niezagospodarowane dotychczas zasoby naturalne rolniczego regionu Warmii, produkując pellet agro i pellet drzewny pod marką MERAL. Na początku swojej działalności firma Meral
dostarczała swoje produkty wyłącznie dla energetyki zawodowej, z czasem zostałarozbudowana sieć sprzedaży o odbiorców hurtowych i detalicznych.

W 2016r Przedsiębiorstwo Meral rozpoczęło realizację nowego projektu – uruchomienie innowacyjnej produkcji unikatowych granulatów nawozowych z wykorzystaniem obornika, współfinansowanego w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W wyniku inwestycji stworzyliśmy nowy produkt Fimus-obornik granulowany, dedykowany do branży rolnej,
sadowniczej oraz ogrodniczej. Nowy projekt jest rozszerzeniem dotychczasowej oferty działalności, doskonale wpisuje się w jej misję jako produkt ekologiczny.

Nasze hasło NATURALNIE NATURALNY odnosi się do wszystkich oferowanych produktów. Zarówno pellety MERAL produkowane są z odnawialnych źródeł energii, jak i granulaty nawozowe z obornika Fimus są produktem całkowicie naturalnym.

Made by rLink.pl