MERAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Uruchomienie innowacyjnej produkcji unikatowych granulatów nawozowych z wykorzystaniem obornika”.

Przedmiot projektu: zakup i wdrożenie nowej – innowacyjnej technologii – poprzez stworzenie bazy technologicznej (zakup, montaż i rozruch linii technologicznej) oraz uruchomienie wytwarzania wzbogaconych granulatów nawozowych na bazie obornika.

Cel projektu: wiodącym celem projektu jest rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych granulatów nawozowych.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu spółka rozpocznie działalność w zakresie wytwarzania nawozu organiczno–mineralnego dostarczającego biomasę, sprzyjającego rozwojowi mikroflory i wzbogacającego glebę w składniki pokarmowe, niezbędne dla rozwoju roślin. Technologia formulacji zastosowana w naszej produkcji, gwarantuje nie tylko likwidację uciążliwości zapachowej, ale też zapobiega utracie cennego azotu z poddawanego obróbce obornika. Dzięki podwyższonej zawartości azotu oraz siarki, której zawartość determinuje wchłanianie azotu w stosunku do dostępnych na rynku nawozów z obornika, nasz nawóz korzystnie wpłynie na wzrost i plonowanie roślin. Na tle innych nawozów mineralnych będzie się wyróżniał pozytywnym wpływem na strukturę gleby, warunki powietrzno-wodne, aktywność oraz zawartość próchnicy, a więc na elementy wpływające na jej żyzność. Granulaty nawozowe będzie cechowała wysoka jakość i kompleksowe działanie. Ponadto będą one miały postać drobnego pelletu o wymiarach dostosowanych do powszechnie wykorzystywanych rozsiewaczy nawozów, umożliwiając tym samym bezproblemową aplikację w gospodarstwach wielkoobszarowych. Nawóz zostanie także przygotowany do sprzedaży dla klientów indywidualnych („działkowców”) oraz dla osób prowadzących gospodarstwa rolne.